Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Świadczenie wychowawcze - 500+

Programy i Świadczenia Program Rodzina 500+
 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30 i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do 17:00).
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
  39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
 • drogą elektroniczną poprzez:
  Portal Emp@tia,
  PUE ZUS,
  system bankowości elektronicznej.

UWAGA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z pomocy społecznej, którym przyznano zasiłek macierzyński w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są zobowiązane do zgłoszenia wysokości uzyskanego zasiłku macierzyńskiego w tutejszym Ośrodku w celu weryfikacji dochodu uprawniającego do dalszego pobierania świadczeń.

Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierająca wszelkie informacje o programie:

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Szczegółowe informacje o programie 500+ [*.pdf]
 Pobierz
Jak wypełnić wniosek 500+ [*.pdf]
 Pobierz
Informator Rodzina 500+ [*.pdf]
 Pobierz
Plakat 500+ [*.pdf]
Piątek 28 lipca 2017