Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Dobry start 300 +

Dobry start 300 +

 


Informacje ogólne

Świadczenie Dobry start zwane potocznie 300+ przyznawane jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061).

Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

   1. obywatelom polskim;
   2. cudzoziemcom:
       a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
       b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
       c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 16 listopada 2018
 

Akty prawne

 


 Obowiązujące akty prawne

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
    UCHWAŁA NR 80 RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”

 
Czytaj Więcej
Piątek 16 listopada 2018