Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Program "Czyste Powietrze

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa ...

 
Czytaj Więcej
Środa 30 grudnia 2020
 

Program "Czyste Powietrze"

 

Program "Czyste Powietrze"

 

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku
z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

  

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego
poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania)
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

W Gminie Wielopole Skrzyńskie wniosek można złożyć:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    39-110 Wielopole Skrzyńskie 197 ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 17 listopada 2020