Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Projekt POWER

Zapytanie ofertowe GOPS.4211.1.2019-11

 

GOPS.4211.1.2019-11                                      Wielopole Skrzyńskie, dnia  14 listopada 2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 listopada 2019r.

 

„Zakres ogłoszenia obejmuje czynności polegające na przeprowadzeniu 140 godzin superwizji pracy socjalnej dla pracowników  GOPS w Wielopolu Skrzyńskim w okresie realizacji wdrożonego modelu polegającego na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego”.

Ogłoszenie dotyczy postępowania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.)

I. Nazwa zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu ...

 
Czytaj Więcej
Czwartek 14 listopada 2019
 

Zapytanie ofertowe GOPS.PS.4211.1.2019-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(rozeznanie cen rynkowych)

Znak sprawy:GOPS.PS.4211.1.2019-10

Kod CPV:

80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:


Na stronie internetowej Zamawiającego: http://gops.wielopole-skrz.pl/  w dniu: 12.11.2019r.

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

 

Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w ramach projektu pn.Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim.”współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 12 listopada 2019
 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-9

 

Wielopole Skrzyńskie, dnia  25.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-9

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm. ) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO oraz zasadą konkurencyjności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS
w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 25 października 2019
 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-8

 

Wielopole Skrzyńskie, dnia 25 .10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-8

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm. ) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO oraz zasadą konkurencyjności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 25 października 2019
 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-7

 

Wielopole Skrzyńskie, dnia  25.10.2019r.

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.PS.4211.1.2019-7

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm. ) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO oraz zasadą konkurencyjności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS
w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 25 października 2019
 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wynikach naboru na: prowadzenie konsultacji świadczonych przez mentora dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim


          Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr GOPS.4211.1.2019-5  na prowadzenie konsultacji świadczonych przez mentora w związku z realizacją projektu: „ Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 15 października 2019
 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Wielopole Skrzyńskie, dnia 14.10.2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje o wynikach naboru na: prowadzenie konsultacji prawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim


          Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego Nr GOPS.4211.1.2019-6  na prowadzenie konsultacji prawnych w związku z realizacją projektu: „ Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc ...

 
Czytaj Więcej
Wtorek 15 października 2019
 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

GOPS.4211.1.2019-6                                                   Wielopole Skrzyńskie, dnia 11.10.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: G GOPS.4211.1.2019-3
Data: 27/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

III. Warunki współpracy

W ogłoszeniu jest:

Usługa będzie realizowana w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy zamawiającego.

  1. Warunki udziału w postępowaniu ...
 
Czytaj Więcej
Piątek 11 października 2019
 

ogłoszenie o zmianie ogloszenia

 

 Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

GOPS.4211.1.2019-5                                                   Wielopole Skrzyńskie, dnia 11.10.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: GOPS.4211.1.2019-4
Data: 27/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III 1.3

W ogłoszeniu jest:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie prowadzić konsultacje, zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia, która ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 11 października 2019
 

Ponowne Zapytanie ofetrtowe - pełnienie funkcji mentora dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

GOPS.4211.1.2019-4                                                   Wielopole Skrzyńskie, dnia 27.09.2019r.

 

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 września 2019r.

 

„Zakres ogłoszenia obejmuje czynności polegające na przeprowadzenie 100 godzin konsultacji świadczonych przez mentora dla GOPS w Wielopolu Skrzyńskim w okresie realizacji wdrożonego modelu polegającego na rozdzieleniu pracy socjalnej i usług od prowadzenia postępowania administracyjnego”.

Ogłoszenie dotyczy postępowania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.)

I. Nazwa zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 30 września 2019
 

Ponowne zapytanie ofertowe - konsultacje prawne dla GOPS

 

       Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

GOPS.4211.1.2019-3                                                   Wielopole Skrzyńskie, dnia 27.09.2019r.

 

Ponowne ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27 września 2019r.

Zakres ogłoszenia obejmuje czynności polegające na przeprowadzenie 50 godzin konsultacji prawnych dla GOPS w Wielopolu Skrzyńskim w okresie od września 2019 r. do października 2019 r.”.

Ogłoszenie dotyczy postępowania bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r poz. 1986 ze zm.)

I. Nazwa zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie 197 ...

 
Czytaj Więcej
Piątek 27 września 2019
 

Unieważnienie postępowania

 

 
Czytaj Więcej
Środa 25 września 2019
 

unieważnienie postępowania dotyczącego konsultacji mentora

 

 
Czytaj Więcej
Środa 25 września 2019
 

ogłoszenie o zamówieniu

 

       

 

 

 
Czytaj Więcej
Wtorek 17 września 2019
 

Realizacja Projektu POWER „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zakończył negocjacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dotację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 : Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Projektu ,,Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim”  i od 1 września 2019r. przystępuje do jego realizacji.

 Całkowita wartość projektu wynosi 419 612, 50 zł

Projekt jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz ...

 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 16 września 2019
 

Nabór na wolne stanowisko

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w ramach projektu: „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” ­ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie policealne lub wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust 1 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.),
  4. brak skazania ...
 
Czytaj Więcej
Poniedziałek 2 września 2019