Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
gopswielopoleskrz@ops.net.pl
Tel. 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46
Fax. 17 22 14 830

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Początki działalności

 

Kierunki działań

 

Kadra

Nasi pracownicy

Kadra
 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik GOPS:

 • Bożena Rogińska-Olech
 • Tel. 17 22 14 320

Główny księgowy:

 • Maria Tokarska
 • Tel. 17 22 14 819 wew. 41  

Fundusz alimentacyjny:

 • Anna Boruta

Świadczenia rodzinne:

 • Anna Boruta
 • Aneta Jaworek
 • Danuta Raś

Koordynator usług opiekuńczych:

 • Anna Boruta

Pracownicy socjalni:

 • Elżbieta Banaś - rejon: Glinik, Nawsie (strona wschodnia)
 • Wiesława Mądro - rejon: Wielopole Skrzyńskie
 • Anna Góra - rejon: Brzeziny
 • Beata Bieś - rejon: Broniszów, Brzeziny (część przysiółków Łęgi i Pogwizdowa), Nawsie (strona zachodnia)
Niedziela 27 sierpnia 2017