Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Informacji dotycząca zapobiegania przemocy wobec dzieci.

CZYM JEST PRZEMOC

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej należy ją rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc może przybierać różne formy:
• Fizyczną (bicie, szarpanie, kopanie, duszenie i inne)
• Psychiczną (wyzywanie, ośmieszanie, poniżanie, izolowanie i inne)
• Seksualną (zmuszanie do obcowania płciowego i inne)
• Ekonomiczną (niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych i inne)
• Cyberprzemoc (poniżanie osoby w Internecie, udostępnianie danych i zdjęć osoby bez jej zgody i inne).


Przemoc może pojawić się w każdym domu, w lepiej i gorzej sytuowanych rodzinach, w miastach i wsiach. Nie ma ona związku ze statusem społecznym czy miejscem zamieszkania. Według danych statystycznych w 2022 roku, osób małoletnich dotkniętych przemocą w domu było blisko 11 tysięcy. Występowaniu przemocy sprzyjają głownie czynniki takie jak: dominacja mężczyzn nad kobietami, problemy emocjonalne, dopuszczanie bicia dzieci jako sposobu stosowania kar, problemy alkoholowe w rodzinie, małe umiejętności komunikacyjne, impulsywność, problemy małżeńskie.


Dzieci narażone są na przemoc nie tylko w środowisku domowym, ale również w szkole bądź poza nią. Wśród rówieśników powszechnym stało się obrażanie innych w Internecie. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w szkole, zawiadom o tym psychologa, pedagoga lub dyrekcję. Nie reagowanie w takich sytuacjach jest jak przyzwolenie na ataki na drugiego człowieka.

Po czym poznać, że dziecko jest ofiarą przemocy? Mogą występować u niego objawy takie jak:
• Siniaki, otarcia
• Izolowanie się
• Trudności w szkole
• Obniżony nastrój
• Bóle brzucha, drżenie rąk, nudności i wymioty
• Lęk i depresja
• Zaburzenia snu i odżywiania się
• Moczenie się

Jak zapobiegać przemocy wśród dzieci? Co możemy zrobić?

• Wspierać dzieci i ich rodziny,
• Rozmawiać o problemie przemocy,
• Wspierać  i udzielać pomocy psychologicznej dla dzieci charakteryzującymi się cechami indywidualnymi, które w większym stopniu narażają je na doświadczanie przemocy,
• Wspierać  i udzielać pomocy psychologicznej i edukacyjnej dla dzieci z trudnościami szkolnymi,
• Wspierać rodziców dzieci z trudnościami szkolnymi,
• Wspierać i pomagać rodzinom z grup wysokiego ryzyka,
• Edukować w szkołach i przedszkolach na temat złości, agresji i przemocy.


Bądźmy odważni. Reagujmy, gdy widzimy w najbliższym otoczeniu sygnały przemocy. Czasem wystarczy tylko kontakt wzrokowy, aby zatrzymać niepokojące zachowania. Postarajmy się nawiązać kontakt. Zapytajmy sprawcę, czy coś się stało, czy możemy jakoś pomóc? Zaproponujmy inne rozwiązanie. Jeśli nie radzi sobie z emocjami, zawsze może udać się do specjalisty i o tym porozmawiać. Bicie, kopanie, poniżanie to łamanie prawa. Gdy jesteśmy świadkami bardzo silnej agresji, zawsze możemy zawiadomić policję.

Skąd możemy czerpać wiedzę na temat przemocy?
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - https://fdds.pl/
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – stowarzyszenie działające w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP - https://www.niebieskalinia.pl/
Fundacja Unaweza - https://mlodeglowy.pl/

Gdzie szukać pomocy?
Policja - 997
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach - 17 22 27 576
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach - 17 22 12 566, 17 86 52 533
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim - 17 22 14 320
Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 800 12 00 02

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny