Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim otrzymał dotację celową w ramach Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024r. 

W ramach programu udzielana jest pomoc min. w formie dożywiania dzieci w szkole.   Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie (co stanowi 200% sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł) oraz posiadają przesłankę do udzielenia pomocy (zgodną z art. 7 w/w ustawy) m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty/ decyzja lub odcinek z emerytury,
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo (tj. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego wraz z odcinkiem opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał br.)
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym długotrwałym leczeniu;

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pod numerem telefonu 17 2214320 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

 

AKTUALNOŚCI, strona 1:

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH FEPŻ 2021-2027

Utworzono dnia 03.07.2024

  OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH FEPŻ 2021-2027    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach: od 05.07.2024r. do 09.07.2024r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego...

czytaj dalej... na temat: OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH FEPŻ 2021-2027

Projekt pn Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępcze

Utworzono dnia 03.07.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielopolu Skrzyńskim informuje o możliwości uczestnictwa w realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Projekcie pn. "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży,...

czytaj dalej... na temat: Projekt pn Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępcze

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024

Utworzono dnia 17.06.2024

„Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok Z dniem  1 listopada 2023r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gmina Wielopole Skrzyńskie zamierza realizować tę...

czytaj dalej... na temat: KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024

Informacja dotycząca bezpłatnej żywności w ramach POPŻ 2021-2027

Utworzono dnia 05.06.2024

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE - nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 14.06.2024

Świadczenie wspierające - nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym zostało wprowadzone od 01.01.2024r. nowe świadczenie skierowane do...

czytaj dalej... na temat: ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE - nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Utworzono dnia 04.06.2024

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają lub doświadczyły przemocy w przeszłości i chciałyby zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach.

Spotkania Grupy wsparcia będą odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu, w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z:

Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach,

ul. Konopnickiej 3, w godz. 07:30-15:30,

tel. 17 86 52 533 lub 17 86 52 543

czytaj dalej... na temat: Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Standardy-Ochrony-Małoletnich-w-GOPS w Wielopolu Skrzyńskim

Utworzono dnia 27.05.2024

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Utworzono dnia 10.04.2024

W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie będzie przysługiwało osobom spełniającym poniższe kryteria  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo w...

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy w 2024 r.

Nabór do programów dla osób stosujących przemoc domową

Utworzono dnia 10.04.2024

Głównym celem programów dla osób stosuących przemoc domową jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Uczestnik programu ma możliwość uzyskania wiedzy czym jest przemoc, jakie są jej mechanizmy, skutki, a także zdobycia umiejętności w zakresie radzenia sobie ze złością, agresją i budowania relacji opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej, wychowywaniu dzieci bez przemocy.

     Programy są skierowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec osoby najbliższej w rozumie- niu art. 2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2021, poz. 1249 t.j. z późn. zm.), w szczególności do: osób skierowanych do udziału w programie przez Zespoły Interdyscyplinarne, osób, które sąd zobowiązał do uczestnictwa w programie, osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłoszą się do ucze- stniczenia w programie.
     W programach nie mogą uczestniczyć osoby, których stan psychiczny wyklucza osiągnięcie celu programu,     w szczególności: osoby upośledzone umysłowo, osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem tych osób, które zakończyły psychoterapię uzależnień i mają możliwość pracować nad zmianą agresywnych zachowań.
    Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach celem udziału w rekrutacji. Wszelkie informacje w sprawie ww. programów można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul.Konopnickiej 3 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30) lub telefonicznie - 17 22 12 566.

czytaj dalej... na temat: Nabór do programów dla osób stosujących przemoc domową

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Utworzono dnia 29.03.2024

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Utworzono dnia 27.03.2024

"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - edycja 2024

Utworzono dnia 19.03.2024
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU...
czytaj dalej... na temat: "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - edycja 2024

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 19.03.2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Wielopolu Skrzyńskim przystąpił do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Adresatami Programu są: 1. dzieci...

czytaj dalej... na temat: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

GOPS nieczynny dla Interesantów w dniu 1 marca 2024r. w godzinach od 9.00 do 13.00

Utworzono dnia 26.02.2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr GOPS.021.4.2024 z dnia 26.02.2024r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim   w dniu 1 marca 2024r. w godzinach 9.00 – 13.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim będzie nieczynny dla Interesantów z uwagi na przeprowadzane w tym dniu szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy dla wszystkich pracowników Ośrodka.

czytaj dalej... na temat: GOPS nieczynny dla Interesantów w dniu 1 marca 2024r. w godzinach od 9.00 do 13.00

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny