Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim otrzymał dotację celową w ramach Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024r. 

W ramach programu udzielana jest pomoc min. w formie dożywiania dzieci w szkole.   Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie (co stanowi 200% sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł) oraz posiadają przesłankę do udzielenia pomocy (zgodną z art. 7 w/w ustawy) m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty/ decyzja lub odcinek z emerytury,
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo (tj. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego wraz z odcinkiem opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał br.)
  • aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym długotrwałym leczeniu;

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pod numerem telefonu 17 2214320 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30

 

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Ankieta dotycząca zjawiska przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Utworzono dnia 28.12.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie o wypełnienie ankiety.

Ankieta załączona jest pod linkiem poniżej, jest całkowicie anonimowa. Prosimy o wypełnienie do 15 stycznia 2023r.

Wyniki ankiety konieczne są do sporządzenia diagnozy występowania zjawika przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4gSeaxXnKKuxvdw14kfh2QfG5-osy_deLh3dM_YucdTdKw/viewform?usp=sf_link

 z poważaniem

Bożena Rogińska-Olech

Kierownik GOPS w Wielopolu Skrzyńskim

 

czytaj dalej... na temat: Ankieta dotycząca zjawiska przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Życzenia Świąteczne

Utworzono dnia 24.12.2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 07.11.2023
„NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2024   PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024 Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka...
czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 04.09.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek...

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Informacja dotycząca działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

Utworzono dnia 24.08.2023

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

Utworzono dnia 21.08.2023

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim uczestniczy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 GOPS w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że przystąpił do programu „Korpus Wsparcia...

czytaj dalej... na temat: KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Utworzono dnia 04.08.2023

 

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

Czym jest superwizja?

Najogólniej rzecz ujmując jest to metoda wspierania specjalistów (np. pracowników socjalnych, psychoterapeutów, lekarzy…) w ich pracy. Można też rozumieć superwizję, jako szczególną formę uczenia się, rozwijania czy podnoszenia swoich kompetencji. W praktyce zwykle superwizja wygląda tak, że spotyka się grupa np. pracowników socjalnych z superwizorem i przez kilka godzin omawia się pracę tych pierwszych (to samo może się dziać w kontakcie indywidualnym).

Co robimy na superwizji?

Rozmawiamy. Możemy opowiedzieć innym o trudnych sytuacjach, przedstawić najbardziej problematyczne przypadki z pracy. Wspólnie analizujemy sytuację klienta i szukamy najlepszego dla niego rozwiązania. Jest to dobra okazja, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczestników (i superwizora). Możemy też badać swoje trudności w kontakcie z klientem, przeszkadzające emocje czy elementy pracy, które są stresogenne. Możemy też zająć się na przykład współpracą w zespole/ośrodku, poszukać rozwiązań ewentualnych konfliktów albo poszukać lepszych, efektywniejszych metod współdziałania.

 

 

 

czytaj dalej... na temat: SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Informacja dotycząca wydawania żywności w Lipcu 2023r.

Utworzono dnia 21.07.2023

          INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2014-2020. PODPROGRAM 2021 Plus  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od 24.07.2023 roku będzie wydawana...

czytaj dalej... na temat: Informacja dotycząca wydawania żywności w Lipcu 2023r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Utworzono dnia 26.06.2023

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.     Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z...

 

http://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ropczycko-sedziszowski-2023/

czytaj dalej... na temat: Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Informacja dotycząca wydawania żywności

Utworzono dnia 19.06.2023

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od 21.06.2023 do 26.06.2023 roku będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2021 Plus
 

czytaj dalej... na temat: Informacja dotycząca wydawania żywności

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny