Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

AKTUALNOŚCI, strona 1:

SIEĆ POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Utworzono dnia 20.02.2024
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez...
czytaj dalej... na temat: SIEĆ POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Utworzono dnia 14.02.2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w załączeniu udostępnia przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

czytaj dalej... na temat: Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 12.02.2024
Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach. Etap 1: Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie...
czytaj dalej... na temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Informator dotyczący realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc domową

Utworzono dnia 12.02.2024

INFORMATOR DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach prowadzi nabór do „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” oraz do „Programu psychologiczno-terapeutycznego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc domową” realizowanych w 2024 roku.
Głównym celem programów jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy. Uczestnik programu ma możliwość uzyskania wiedzy czym jest przemoc, jakie są jej mechanizmy, skutki, a także zdobycia umiejętności w zakresie radzenia sobie ze złością, agresją i budowania relacji opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej, wychowywaniu dzieci bez przemocy. Programy są skierowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec osoby najbliższej w rozumieniu art. 2 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.2021, poz. 1249 t.j. z późn. zm.), w szczególności do: osób skierowanych do udziału w programie przez Zespoły Interdyscyplinarne, osób, które sąd zobowiązał do uczestnictwa w programie, osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłoszą się do uczestniczenia w programie. W programach nie mogą uczestniczyć osoby, których stan psychiczny wyklucza osiągnięcie celu programu, w szczególności: osoby upośledzone umysłowo, osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem tych osób, które zakończyły psychoterapię uzależnień i mają możliwość pracować nad zmianą agresywnych zachowań. Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna zgłosić się osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach celem udziału w rekrutacji.

Wszelkie informacje w sprawie ww. programów można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30) lub telefonicznie - 17 22 12 566.

czytaj dalej... na temat: Informator dotyczący realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc domową

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Utworzono dnia 22.01.2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego...

czytaj dalej... na temat: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Informacja dotycząca dofinansowania do Programu Asystent Rodziny na rok 2023

Utworzono dnia 05.01.2024

Ankieta dotycząca zjawiska przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Utworzono dnia 28.12.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie o wypełnienie ankiety.

Ankieta załączona jest pod linkiem poniżej, jest całkowicie anonimowa. Prosimy o wypełnienie do 15 stycznia 2023r.

Wyniki ankiety konieczne są do sporządzenia diagnozy występowania zjawika przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP4gSeaxXnKKuxvdw14kfh2QfG5-osy_deLh3dM_YucdTdKw/viewform?usp=sf_link

 z poważaniem

Bożena Rogińska-Olech

Kierownik GOPS w Wielopolu Skrzyńskim

 

czytaj dalej... na temat: Ankieta dotycząca zjawiska przemocy domowej w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Życzenia Świąteczne

Utworzono dnia 24.12.2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 07.11.2023
„NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2024   PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024 Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka...
czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 04.09.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek...

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Informacja dotycząca działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

Utworzono dnia 24.08.2023

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

Utworzono dnia 21.08.2023

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim uczestniczy w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 GOPS w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że przystąpił do programu „Korpus Wsparcia...

czytaj dalej... na temat: KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023

SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Utworzono dnia 04.08.2023

 

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać między innymi stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze dostarczanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo w superwizji pracowników służb społecznych jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

Czym jest superwizja?

Najogólniej rzecz ujmując jest to metoda wspierania specjalistów (np. pracowników socjalnych, psychoterapeutów, lekarzy…) w ich pracy. Można też rozumieć superwizję, jako szczególną formę uczenia się, rozwijania czy podnoszenia swoich kompetencji. W praktyce zwykle superwizja wygląda tak, że spotyka się grupa np. pracowników socjalnych z superwizorem i przez kilka godzin omawia się pracę tych pierwszych (to samo może się dziać w kontakcie indywidualnym).

Co robimy na superwizji?

Rozmawiamy. Możemy opowiedzieć innym o trudnych sytuacjach, przedstawić najbardziej problematyczne przypadki z pracy. Wspólnie analizujemy sytuację klienta i szukamy najlepszego dla niego rozwiązania. Jest to dobra okazja, żeby skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczestników (i superwizora). Możemy też badać swoje trudności w kontakcie z klientem, przeszkadzające emocje czy elementy pracy, które są stresogenne. Możemy też zająć się na przykład współpracą w zespole/ośrodku, poszukać rozwiązań ewentualnych konfliktów albo poszukać lepszych, efektywniejszych metod współdziałania.

 

 

 

czytaj dalej... na temat: SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Informacja dotycząca wydawania żywności w Lipcu 2023r.

Utworzono dnia 21.07.2023

          INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2014-2020. PODPROGRAM 2021 Plus  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniach od 24.07.2023 roku będzie wydawana...

czytaj dalej... na temat: Informacja dotycząca wydawania żywności w Lipcu 2023r.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny