Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024

Utworzono dnia 17.06.2024

 

Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

Z dniem  1 listopada 2023r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gmina Wielopole Skrzyńskie zamierza realizować tę formę wsparcia w ramach rządowego  programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2024. 
W tym celu w dniu 21 marca 2024r. r. Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim podjęła Uchwałę nr LV.432.2024 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach rządowego programu„Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na rok 2024. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.
Podjęcie uchwały pozwala na kontynuację wsparcia udzielanego od 2022 roku seniorom w wieku 60 lat i więcej mieszkającym na terenie naszej gminy,  mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie realizowany będzie MODUŁ I (usługi sąsiedzkie) i MODUŁ II (opieka na odległość).
Adresatami programu będą seniorzy- mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia ( dotyczy modułu II)

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka lub telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim tel. 17 2214320,
Termin uruchomienia usług sąsiedzkich jest uzależniony od zawarcia przez Gminę Wielopole Skrzyńskie umowy na dofinansowanie zadania. opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024 (Moduł I).
Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich kierowane jest
do osób samotnych w wieku 60 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, bądź rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy im zapewnić. Wsparcie w ramach ww zadania świadczone będzie przez osoby z najbliższego otoczenia, niebędące członkami rodziny. Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu obejmują swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego tj.: pomoc w zakupie podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego, pomoc w utrzymywaniu czystości w mieszkaniu,

- przygotowywanie posiłków, załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub instytucjach, zamawianiu wizyt lekarskich,

- organizowaniu spacerów i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,

- pomocy w opiece nad zwierzęciem domowym.

 

Przyznanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a następuje wydania decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
W zakresie Modułu II z osobami korzystającymi z opasek bezpieczeństwa, które przekazano w roku 2022 zostaną zawarte nowe umowy umożliwiające kontynuację świadczenia opieki na odległość.
Poniżej zamieszczamy informacje o Rządowym Program  Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024, zaś pełną treść Programu znajdą Państwo w załączniku.

 Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

30 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł, w tym 29.840.000,00 zł na realizację Modułu I oraz 20.160.000,00 zł na realizację Modułu II.
Program będzie realizowany w terminie od dnia 
1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko – wiejskich.
Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.
Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Więcej informacji: link: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny