Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Nabór wniosków w ramach programu -Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Utworzono dnia 26.10.2022

 

Nabór wniosków w ramach programu -Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przystępuje do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023


 

W dniu 23 października 2022r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art.. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim realizuje zadanie publiczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” od roku 2021.

Wprowadzenie usługi asystenckiej jako formy ogólnodostępnego wsparcia spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 

wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
• wykonywaniu czynności dnia codziennego,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.


Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczanie skutków niepełnosprawności,
• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,

2.
Karta zakresu czynności Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON,
3.
Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
4. Klauzula informacyjna  Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON

Wszystkie dokumenty w formie papierowej dostępne są również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
• osobiście w godzinach urzędowania (7.30-15.30);
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
gopswielopoleskrz@ops.net.pl

za pośrednictwem tradycyjnej poczty na ww. adres


Nabór trwa do 04 listopada 2022 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
17 2214320, 17 2220885

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.
 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny