Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Nabór wniosków w ramach programu -Opieka wytchnieniowa- edycja 2023

Utworzono dnia 28.10.2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, załącznik nr 7 do programu
2. Karta pomiaru – załącznik nr 6 do
Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
3. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
4. Klauzula RODO -załącznik nr 11 do
Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023


Wszystkie dokumenty w formie papierowej dostępne są również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów - stanowiącej załącznik nr 6 do Programu)

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197
• osobiście w godzinach urzędowania (7.30-15.30);
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
gopswielopoleskrz@ops.net.pl

za pośrednictwem tradycyjnej poczty na ww. adres


Nabór trwa do 04 listopada 2022 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
17 2214320, 17 2220885

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.


Dane liczbowe z kart zgłoszenia mają także posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.


 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wielopolu Skrzyńskim

Bożena Rogińska-Olech


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny