Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program „Czyste powietrze”

Utworzono dnia 21.07.2021

Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że od dnia 21.10.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej  stanowiące wzór do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Żądanie wydania zaświadczenia należy składać tylko i wyłącznie na załączonym wzorze. Szczegółowe informacje o wydawanych zaświadczeniach można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem 17 2214320 lub 17 2220885.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  oraz w uruchomionym w budynku Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 10 punkcie konsultacyjno-informacyjnym w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00 oraz środy w godzinach 8:00 - 15:00 / tel. 17 2214819 wew.60 /.

 

INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Od 1 lipca 2021 r. próg dochodowy uprawniający do uzyskania wyższego dofinansowania wynosi dla gospodarstw jednoosobowych 2 189 zł na osobę, z kolei dla gospodarstw wieloosobowych  1 564 zł na osobę.

Ważne!

 • Wydanie zaświadczenia przez GOPS następuje na żądanie osoby fizycznej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty:

 • Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego( w załaczeniu wzór dokumentu obowiązujący do 31.07.2021r.)

 • Podpisana klauzula informacyjna RODO;

Dodatkowo:

 • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (część III wniosku), jeżeli strona otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód z pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE czy przychody osób do 26. roku życia zwolnione z opodatkowania (tzw. ulga dla młodych).

 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego.

 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – oświadczenie (część IV wniosku) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (np. na podstawie nakazu płatniczego).

Prawidłowo wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim;

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 • przez platformę ePUAP.

 

UWAGA!  Od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

AKTUALNOŚCI

I N F O R M A C J A


 

w związku ze  stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz rozprzestrzenianiem się COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. poz. 447 z późn. zm.).


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 23 marca 2021 r. do odwołania Interesanci przyjmowani są wyłącznie w sprawach pilnych.
Sprawy, które nie wymagają wizyty w siedzibie GOPS proszę załatwiać telefonicznie, tel: 17 22-14-320 lub drogą elektroniczną: gopswielopoleskrz@ops.net.pl

Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczona została Skrzynka Podawcza, do której można składać wnioski, pisma oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw urzędowych.

Sprawy złożone w Skrzynce Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco.


 

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech