Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Program " Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Utworzono dnia 28.05.2021

 

 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Wielopole Skrzyńskie w 2021 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania programu:

  • 84 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji programu:

  • 84 000,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

  • czerwiec–grudzień 2021

  • umowę w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 podpisano w dniu 12 maja 2021 r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystającymi z innych form usług w godzinach realizacji opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.


Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Program będzie realizowany do 31.12.2021.

 

Sposób zgłoszenia do programu: Osoby chętne do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Kartę zgłoszenia do programu,

  2. Kartę oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka,

  3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.


Powyższe dokumenty można składać w następujący sposób:

  • dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197;

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 197;

  • wysłać pocztą elektroniczną na adres email: gopswielopoleskrz@ops.net.pl (skan dokumentów)


Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2021r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 17 2214 320

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny