Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 12.02.2024

Świadczenie wspierające załatwia się w dwóch etapach.

Etap 1:

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim.

Wniosek można złożyć:

1.  w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (https://empatia.mpips.gov.pl/),
 
2. w wersji papierowej (listownie lub osobiście) w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 27a),

3. w wersji papierowej za pośrednictwem dowolnego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Do wniosku dołącza się:


• Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,


• Kopię posiadanego orzeczenia (w przypadku orzeczeń wydanych przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeń wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy),


• Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w art. 6b ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeśli dotyczy,


• Upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej - jeśli dotyczy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym: 17 867 10 15

 

Etap 2:

Osoby posiadające decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia składają wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego w ZUS.


Szczegóły: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością – ZUS


Dodatkowe informacje: Świadczenie wspierające – krok po kroku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny