Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - edycja 2023

Utworzono dnia 21.03.2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH. 

  Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

  Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:                               284 615,00 zł

  /słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset piętnaście złotych/

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:       384 615,00  zł

  /słownie:   sto tysięcy złotych/

  Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach oraz wydawane dla dzieci i młodzieży w szkołach.  W ramach programu wypłacane są także zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających wymogi wskazane w Programie. 


  REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

  Dotacja w Gminie Wielopole Skrzyńskie przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

  Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. 

  Pomoc w formie dożywiania realizowana jest na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Program realizowany jest zgodnie z umową z Wojewodą Podkarpackim. Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadgminazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza od 2023r. 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych oraz dla dorosłych poprzez zasiłki celowe na zakup żywności w ramach ww. programu.

  W roku 2022 ogólny koszt programu zamknął się kwotą 320 000,00 zł, w tym środki własne gminy 80 000,00 zł, dotacja z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 240 000,00 zł. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 183 dzieci, dla których wydano 21 395 posiłków, natomiast z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 384 osoby na kwotę 162 120,00 zł oraz z pomocy rzeczowej 24 osoby na kwotę 17 680,00 zł.

  OKRES REALIZACJI ZADANIA

 4. rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku

 5. zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku

 6. zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny